TERMIN PŁATNOŚCI

Polish

Podatek PIT 6/2017

Podatek VAT 6/2017

Termin płatości zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych za okres czerwiec 2017.
Termin płatności podatku VAT dla płatników miesięcznych oraz kwartalnych bez miesięcznego przedłużenia terminu.